MP. Full Stack Developer

Sobre mi

Marc Pérez

Full Stack Developer

Marc Pérez

Sóc un Enginyer Tècnic de Telecomunicacions de Barcelona, apassionat pel desenvolupament web i mòbil, amb més de 10 anys d'experiència, en continua formació i afrontant nous projectes amb la mateixa il·lusió i dedicació.

Resoldre problemes de forma ràpida i independent. Persona amb la qual és fàcil fer amistat. Bona experiència en totes les etapes del procés de desenvolupament de software. Actualment treballo com a autònom en diferents projectes. 

A més de les tecnologies web, m'agrada molt cuinar, jugar al billar, jugar a pàdel, anar amb bicicleta i córrer.

Curriculum Vitae

Experiència.

 • Full Stack Developer

  Oct 2019 - Gen 2021

  Freelance - ItenLearning

  Producte 
  Mathlab. Plataforma en línia que permet a estudiants de primària i secundària aprendre matemàtiques utilitzant diferents metodologies i basant-se en diferents llibres de matemàtiques. L'eina permet també als professors gestionar i assignar els continguts apropiats a cada estudiant i fer un seguiment del seu progrés.

  Tasques
  Desenvolupador front-end responsable d'implementar i millorar l'arquitectura existent de la solució.
  Modularitzar part del codi del front-end i crear una llibreria "core" per poder ser compartida en diferents branques del producte (diferents clients).
  Desenvolupament d'un panell d'administració (front-end) i la seva respectiva API (back-end) per a la gestió de centres, usuaris (estudiants, professors, famílies, admins), classes i publicacions (llibres de matemàtiques).
  Millorar el comportament de diversos "endpoints" de l'API refactoritzant les consultes a BDDs i afegir noves funcionalitats en el back-end.
  Creació i integració d'un sistema de llicències utilitzant un proveïdor extern (keygen.sh) per poder tenir diferents polítiques d'ús de clients i usuaris.

  Stack i tecnologies
  Front-end: React, React-Redux, Redux-Sagas, CoreUI library. SASS, Javascript (ES6), NodeJS
  Back-end: API usando PHP - Slim Framework. MySQL.

 • Full Stack Developer

  Ago 2017 - Ago 2019

  Freelance - McKinsey & Company

  Producte
  Gestió d'actius (Estacions, transformadors, línies de transmissió, ...). Solució online per a la gestió i manteniment predictiu dels actius per clients de transmissió i distribució d'Energia de Mckinsey. Mitjançant diferents dashboard per a la visualització de l'estat dels actius, ubicació, tasques de manteniment, calendari, etc.
  Benchmark. Solució que permet als clients de Mckinsey del sector de l'energia elèctrica (Transmissió i distribució) omplir un detallat qüestionari amb dades del capital i costos operacionals. Un cop el qüestionari està degudament emplenat, l'eina permet comparar el comportament de cada client amb la resta dels competidors utilitzant una metodologia dissenyada "in-house".

  Tasques
  Desenvolupador front-end responsable d'implementar les diferents solucions i dashboards. Col·laborant també amb el back-end per millorar l'API existent i afegir noves funcionalitats.

  Stack i tecnologies
  Front-end: React, React-Redux, Redux-Sagas, AntDesign UI library. SASS, Javascript (ES6), Webpack, Lodash, D3, ChartJS, WebSockets
  Back-end: API utilitzant Python - Django REST Framework. PostgreSQL
  Kubernetes, Docker, CircleCI

 • Desenvolupador d'aplicacions web senior

  Apr 2007 - Nov 2017

  Whads Media Studios S.L. (Barcelona)

  Desenvolupament d'aplicacions web amb Javascript, Node.js, ASP, PHP, Python i Perl.
  Desenvolupament d'aplicacions mòbils per iOS i Android amb Axway Appcelerator.
  Desenvolupament Frontend, disseny "responsive", HTML5, CSS3, Javascript, JQuery, Google APIs, SASS, React-Redux.
  Administració i monitorització de sistemes Linux (Ubuntu) i Windows Server.
  Gestió integral de bases de dades relacionals i NoSQL.
  Desenvolupament de plantilles i integració de processos per gestionar i crear campanyes d'email utilitzant plataformes com Campaign Monitor, MailChimp, Sendy i Mailgun.
  Gestió de comptes i projectes.

 • Desenvolupador web

  Abr 2006 - Abr 2007

  Online Solutions Ltd (Budapest)

  Pràctiques a Budapest, Hungria com a desenvolupador web junior a l'empresa Online Solutions Ltd.
  Manteniment i desenvolupament web amb Perl, HTML/CSS, Javascript i MySQL.
  Integració d'aplicacions empresarials.

 • Administrador Linux

  Gen 2005 - Mar 2006

  CCMA i CCRTVi (Barcelona)

  Supervisar i monitorejar processos i estat de la xarxa amb Nagios.
  Desenvolupament de scripts amb Perl per automatitzar diferents processos interns.

Coneixements.

 • Sistemes Operatius

  Unix/Linux (Ubuntu)
  Windows Server 2003/2012

 • Llenguatges de programació

  Javascript (NodeJS), Python, PHP, Perl

 • Programació declarativa

  HTML5, CSS3, XML, Regex, SQL

 • Tecnologies, eines, llibreries i altres

  NodeJS, NPM
  ExpressJS, Django
  GatsbyJS, StrapiJS
  React, React-Redux, Redux-Sagas
  D3, ChartJS
  HTML5, CSS, SASS
  Webpack, Parcel
  AntDesign, CoreUI, Reactstrap, MaterialUI
  Apache, Nginx, Docker
  Axway Appcelerator (Cross-Platform Native Mobile Apps)
  MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Apache Cassandra, MongoDB
  RESTful APIs
  TDD (Test Driven Development)
  MQRabbit
  GIT, SVN, Mercurial
  VSCode, VIM
  Jira, Trello
  Monit (Monitoring tool)

Estudis.

 • Enginyer Tècnic de Telecomunicacions (Telemàtica)

  2001 - 2005

  Universitat Pompeu i Fabra, Barcelona.

 • Cicle Superior de Sistemes de Telecomunicacions i Informàtica

  1999 - 2001

  CEP Monlau, Barcelona.

 • Formació Professional en Electricitat i Electrònica

  1994 - 1999

  CEP Monlau, Barcelona.

Idiomes.

 • Català

  Natiu

 • Spanish

  Natiu

 • English

  Nivell avançat de comprensió oral i escrita i bon nivell de expressió oral i escrita.