MP. Full Stack Developer

Sobre mi

Marc Pérez

Full Stack Developer

Marc Pérez

Sóc un Enginyer Tècnic de Telecomunicacions de Barcelona, apassionat pel desenvolupament web i mòbil, amb més de 10 anys d'experiència, en continua formació i afrontant nous projectes amb la mateixa il·lusió i dedicació.

Actualment tinc una feina a temps parcial i la resta del temps el dedico a desenvolupar projectes com a "freelance".

A part de les tecnologies web, m'agrada cuinar i el "running". He fet un parell de cops la marató de Barcelona i la continuaré fent.

Curriculum Vitae

Experiència.

  • Full Stack Developer

    Nov 2017 - Actualment

    Freelance

    Desenvolupament web i mòbil
    TDD i mètodes agile
    Front-end
    React, react-router, react-redux, redux-saga, redux-thunk
    Webpack, Lodash, D3

  • Web and mobile application development
    TDD and Agile methodologies
    Front-end
    React, react-router, react-redux, redux-saga, redux-thunk
    Webpack, Lodash, D3
    Back-end
    NodeJS, Python, Perl
    SQL (MySQL, Postgresql, SQL Server) and NoSQL (Apache Cassandra)
    Git, Mercurial, Github, Bitbucket
    Docker, Vagrant, VBox, VMWare

  • Desenvolupador d'aplicacions web senior

    Apr 2007 - Nov 2017

    Whads Media Studios S.L. (Barcelona)

    Desenvolupament d'aplicacions web amb Javascript, Node.js, ASP, PHP, Python i Perl.
    Desenvolupament d'aplicacions mòbils per iOS i Android amb Axway Appcelerator.
    Desenvolupament Frontend, disseny "responsive", HTML5, CSS3, Javascript, JQuery, Google APIs, SASS, React-Redux.
    Administració i monitorització de sistemes Linux (Ubuntu) i Windows Server.
    Gestió integral de bases de dades relacionals i NoSQL.
    Desenvolupament de plantilles i integració de processos per gestionar i crear campanyes d'email utilitzant plataformes com Campaign Monitor, MailChimp, Sendy i Mailgun.
    Gestió de comptes i projectes.

  • Desenvolupador web

    Abr 2006 - Abr 2007

    Online Solutions Ltd (Budapest)

    Pràctiques a Budapest, Hungria com a desenvolupador web junior a l'empresa Online Solutions Ltd.
    Manteniment i desenvolupament web amb Perl, HTML/CSS, Javascript i MySQL.
    Integració d'aplicacions empresarials.

  • Administrador Linux

    Gen 2005 - Mar 2006

    CCMA i CCRTVi (Barcelona)

    Supervisar i monitorejar processos i estat de la xarxa amb Nagios.
    Desenvolupament de scripts amb Perl per automatitzar diferents processos interns.

Coneixements.

  • Sistemes Operatius

    Unix/Linux (Ubuntu)
    Windows Server 2003/2012

  • Llenguatges de programació

    Javascript (NodeJS), Perl, Python, PHP

  • Programació declarativa

    HTML5, CSS3, XML, Regex, SQL

  • Tecnologies, eines, llibreries i altres

    NodeJS, ASP (Javascript engine)
    NPM, CPAN
    Vagrant, VMWare, VBOX
    ExpressJS, Catalyst Web Framework
    React-Redux, Google APIs
    JQuery, Lodash
    SASS, Gulp, Babelify
    Apache, Nginx, IIS
    Axway Appcelerator (Cross-Platform Native Mobile Apps)
    MySQL, SQL Server, Apache Cassandra
    RESTful WebServices
    TDD (Test Driven Development) (Mocha - Chai)
    MQRabbit
    GVIM, Eclipse
    GIT, SVN, Mercurial
    Monit (Monitoring tool)
    MJML (Responsive Email Framework)
    PUGJS (Template Engine)
    GIMP, Photoshop

Estudis.

  • Enginyer Tècnic de Telecomunicacions (Telemàtica)

    2001 - 2005

    Universitat Pompeu i Fabra, Barcelona.

  • Cicle Superior de Sistemes de Telecomunicacions i Informàtica

    1999 - 2001

    CEP Monlau, Barcelona.

  • Formació Professional en Electricitat i Electrònica

    1994 - 1999

    CEP Monlau, Barcelona.

Idiomes.

  • Català

    Natiu

  • Spanish

    Natiu

  • English

    Nivell avançat de comprensió oral i escrita i bon nivell de expressió oral i escrita.