MP. Full Stack Developer

Sobre mi

Marc Pérez

Full Stack Developer

Marc Pérez

Sóc un Enginyer Tècnic de Telecomunicacions de Barcelona, apassionat pel desenvolupament web i mòbil, amb més de 10 anys d'experiència, en continua formació i afrontant nous projectes amb la mateixa il·lusió i dedicació.

Actualment tinc una feina a temps parcial i la resta del temps el dedico a desenvolupar projectes com a "freelance".

A part de les tecnologies web, m'agrada cuinar i el "running". He fet un parell de cops la marató de Barcelona i la continuaré fent.

Curriculum Vitae

Experiència.

 • Full Stack Developer

  Nov 2017 - Actualment

  Freelance

  Desenvolupament web i mòbil
  TDD i mètodes agile
  Front-end
  React, react-router, react-redux, redux-saga, redux-thunk
  Webpack, Lodash, D3

 • Web and mobile application development
  TDD and Agile methodologies
  Front-end
  React, react-router, react-redux, redux-saga, redux-thunk
  Webpack, Lodash, D3
  Back-end
  NodeJS, Python, Perl
  SQL (MySQL, Postgresql, SQL Server) and NoSQL (Apache Cassandra)
  Git, Mercurial, Github, Bitbucket
  Docker, Vagrant, VBox, VMWare

 • Desenvolupador d'aplicacions web senior

  Apr 2007 - Nov 2017

  Whads Media Studios S.L. (Barcelona)

  Desenvolupament d'aplicacions web amb Javascript, Node.js, ASP, PHP, Python i Perl.
  Desenvolupament d'aplicacions mòbils per iOS i Android amb Axway Appcelerator.
  Desenvolupament Frontend, disseny "responsive", HTML5, CSS3, Javascript, JQuery, Google APIs, SASS, React-Redux.
  Administració i monitorització de sistemes Linux (Ubuntu) i Windows Server.
  Gestió integral de bases de dades relacionals i NoSQL.
  Desenvolupament de plantilles i integració de processos per gestionar i crear campanyes d'email utilitzant plataformes com Campaign Monitor, MailChimp, Sendy i Mailgun.
  Gestió de comptes i projectes.

 • Desenvolupador web

  Abr 2006 - Abr 2007

  Online Solutions Ltd (Budapest)

  Pràctiques a Budapest, Hungria com a desenvolupador web junior a l'empresa Online Solutions Ltd.
  Manteniment i desenvolupament web amb Perl, HTML/CSS, Javascript i MySQL.
  Integració d'aplicacions empresarials.

 • Administrador Linux

  Gen 2005 - Mar 2006

  CCMA i CCRTVi (Barcelona)

  Supervisar i monitorejar processos i estat de la xarxa amb Nagios.
  Desenvolupament de scripts amb Perl per automatitzar diferents processos interns.

Coneixements.

 • Sistemes Operatius

  Unix/Linux (Ubuntu)
  Windows Server 2003/2012

 • Llenguatges de programació

  Javascript (NodeJS), Perl, Python, PHP

 • Programació declarativa

  HTML5, CSS3, XML, Regex, SQL

 • Tecnologies, eines, llibreries i altres

  NodeJS, ASP (Javascript engine)
  NPM, CPAN
  Vagrant, VMWare, VBOX
  ExpressJS, Catalyst Web Framework
  React-Redux, Google APIs
  JQuery, Lodash
  SASS, Gulp, Babelify
  Apache, Nginx, IIS
  Axway Appcelerator (Cross-Platform Native Mobile Apps)
  MySQL, SQL Server, Apache Cassandra
  RESTful WebServices
  TDD (Test Driven Development) (Mocha - Chai)
  MQRabbit
  GVIM, Eclipse
  GIT, SVN, Mercurial
  Monit (Monitoring tool)
  MJML (Responsive Email Framework)
  PUGJS (Template Engine)
  GIMP, Photoshop

Estudis.

 • Enginyer Tècnic de Telecomunicacions (Telemàtica)

  2001 - 2005

  Universitat Pompeu i Fabra, Barcelona.

 • Cicle Superior de Sistemes de Telecomunicacions i Informàtica

  1999 - 2001

  CEP Monlau, Barcelona.

 • Formació Professional en Electricitat i Electrònica

  1994 - 1999

  CEP Monlau, Barcelona.

Idiomes.

 • Català

  Natiu

 • Spanish

  Natiu

 • English

  Nivell avançat de comprensió oral i escrita i bon nivell de expressió oral i escrita.